Hlavní menu

Zeptejte se odborníka

Zaslat nový dotaz »

Výztuž perlinkou15.09.2017, 07:32
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda li se u zdiva sendwix tloušťky 200mm používá výztuž pomocí perlinky a lepidla z venkovní i vnitřní strany a příček? Děkuji
Jiří
Dobrý den. Povrchová úprava stěn zdiva SENDWIX - penetrace, lepidlo, perlinka, štuk - je jednou z možných doporučených variant, která snižije vznik mikrotrhlin z vysychání a dotvarování zdiva. Další varianty najdete na stránkách www.kmb-profimix.cz v sekci Doporučené skladby. Ing. Urbanec - technik
Překlad07.09.2017, 13:33
Vyzdíváme příčky z prvků KMB a zjisti jsme, že máme překlad 2DF 225 asi na čtyřech místech mezi věncovkami popraskaný (beton). Můžeme ho použít na příčce, nad otvorem pro dveře 2x80cm, mezi kterými je příčka (sloupek) 25cm. Překlad leží středem na tomto sloupku a konce jsou uloženy na příčkách na 20cm. Příčka není nosná!!! Na překladu budou jen dvě řady cihel.
Plhal
Dobrý den. V první řadě, popraskané prvky a zvláště překlady, se do stavby zabudovávat nesmí. Navíc překlady jsou navrženy pro jeden otvor jako prostý nosník, ne nad dva otvory jako nosník spojitý. Statika použité výztuže s touto variantou nepočítá. Ing. Urbanec - technik
Hloubka otvoru pro el. zásuvku24.08.2017, 09:15
Dobrý den, když chci využít dutin v cihlích pro vedení elektra je možné provést vyvrtání pro krabičky na zásuvku až k dutině ve které se vede elektro kabel? Případně pokud ne jak se tedy dostat až k dutině pro elektro? Převaz mám vždy po 250mm takže mi elektro drážky krásně navazují. Děkuji
Roman
Dobrý den. Vnitřní průběžné dutiny v blocích SENDWIX jsou primárně určeny pro vedení elektroinstalací a při dodržení převazby po 250 nebo 125 mm na sebe navazují. Otvory pro krabičky na zásuvky a vypínače je tedy potřeba vyvrtat pomocí diamantového vykružováku až do úrovně vnitřního otvoru, aby se následně mohly protáhnout kabely nebo chráničky. Ing. Urbanec - technik
Rozdíl19.08.2017, 00:53
Dobrý den, jaký je rozdíl mezi cihlou 12DF-LD a cihlou 12DF-LDZ Děkuji Z.J.
Zdeněk
Dobrý den. Bloky SENDWIX 12DF-LD jsou určeny pro zdění nosných stěn na lepidlo pod omítky a bloky SENDWIX 12DF-LDZ mají po obvodě zkosené hrany na obou stranách a jsou určeny pro pohledové neomítané zdivo, také zděné na lepidlo. Ing. Urbanec - technik
Tvorba mechu na střeše15.08.2017, 12:13
Dobrý den , rekonstrukce střechy byla v roce 2000 nová vazba + krytina KM Beta višnová. Letos se na střeše objevil masivně mech při prudkém dešti je odplaven svody. Když jsen jej zametal tak jsem objevil na spodní straně mechových polštářů vrchní nástřik tašek. Na dotaz v Praze ČVUT stavební fak. jsem se dozvěděl , že u betonové tašky je to normální jev,mech ji dokáže prorůst celou u pálené to není možné.To prodejce v roce 2000 kdy jsem prováděl rekonstrukci zamlčel nikde to není zmíněno.Toto vědět tak jsem pořídil pálenou krytinu.Po 17ti letech střecha vypadá hrozně. Dům se nachází na Mělnicku obec Nebužely. Prosím poraďte reklamovat nebo schánět chem.postřik. KM Betou deklarovaná záruka 30 let a životnost až 100 let hodně utrpěla určitě to zveřejním ať se nikdo další nenachytá, jako já. Děkuji za odpověď.
Jan Hráček
Dobrý den. Mech novou střešní krytinu zásadně nepoškozuje protože kořínky nemohou vrůstat do jejího povrchu. Hlavním důvodem pro odstranění mechu z krytiny je zadržování vlhkosti v místě usazení mechu. Vlhkost, která se nemůže odpařit, pak vlivem mrazu v zimních měsících může způsobit poškození povrchu tašek. Jedná se ale o hodně dlouhodobý proces. Tak jako u jiných materiálů vystavených povětrnostním vlivům, je pro prodloužení životnosti krytiny důležitá dostatečná údržba střešního pláště. Betonová střešní krytina je osvědčený materiál používaný již mnoho desítek let na střechách v různém prostředí a u původních typů betonových tašek bez povrchových úprav se životnost přiblížila i ke 100 letům. Zjednodušeně řečeno, mech na střeše nejvíce vadí esteticky a jeho výskyt je hodně závislý na orientaci a umístění stavby a na jejím okolí. Pro likvidaci mechů můžete použít různé, k tomu účelu určené, přípravky ( např. roztok skalice modré, speciální přípravky na odstranění mechu Mechstop apod. ). V předepsaném poměru se naředí a následně se aplikuje na střešní krytinu, kde se nechá působit až do zaschnutí mechu. POZOR na druh materiálu použitého na oplechování a žlaby ve vztahu k výběru přípravku, aby jej nepoškodil. Zbytky již zaschlého mechu odstraní v zimním období sjiždějící sníh nebo prudký déšť, a nebo je potřeba jej následně mechanicky odstranit (např. vapkou). Po očistění střechy je vhodné provést aplikaci přípravku znovu pro dokonalou likvidaci všech zárodků mechu. Veškeré způsoby odstranění mechu jsou ale podle dosavadních zkušeností bohužel pouze dočasné a pokud se na střeše mech objevil jednou, vyskytne se s největší pravděpodobností znovu. Ing. Urbanec - technik
překlad08.08.2017, 09:05
Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, jak je to s nosností vápenopískové cihly. Na stavbě (menší patrový RD) udělali špatně otvor, který se následně musel zvětšit. Takže výsledná situace, která je podle stavbyvedoucího v pořádku, je taková: Litý železobetonový překad na nosné zdi nesoucí stropní konstrukci má rozměry (d v š) 2600 x 250 x 175 mm a je uložen na obou stranách na 50 mm. Je toto řešení opravdu dostačující? Navíc tím jak se otvor zvětšoval, tak na krajích otvoru není žádná cihla ukončená "v celku", ale jsou po celé výšce cihly "ukončeny" odlehčovacími otvory, což na mě nepůsobí dostatečně pevně. Prosím Vás tímto o Váš názor nebo vyjádření. Děkuji a jsem s pozdravem, PP.
Petr Podbraný
Dobrý den. Parametry každého typu překladu SENDWIX, uvedené v technických listech, přesně určují, jaké uložení má konkrétní překlad mít. Obdobné uložení bych doporučoval i u monolitického překladu. Pokud je uložení menší, je to špatně ( navržená smyková výztuž již nemusí správně fungovat ) a je potřeba udělat takové opatření, aby byla požadovaná únosnost zajištěna. Doporučuji konzultaci se statikem, který by měl opatření navrhnout. Nejjednodušším řešením je přidání vhodných úhelníků (vzájemně spojených) z obou stran překladu s dostatečným uložením na obou stranách otvoru. Ing. Urbanec - technik
Řezání tvárnic19.07.2017, 16:51
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem doporučujete řezat (zkracovat) tvárnice? Děkuji za odpověď.
Martin
Dobrý den. Řezání vápenopískových bloků SENDWIX se provádí ruční rozbruskou, nebo na velké stolní pile s kvalitními diamantovými kotouči určenými pro tento druh materiálu. Stolní pilu také zapůjčujeme. Aby se snížila nutnost řezání, doporučujeme již v projektu dodržovat délkový modul po 250 mm ( resp. po 125 mm ). Vzniklé svislé spáry ve zdivu ( kde není spoj P+D ) je nutné plně promaltovat, a to do tl. 5 mm zdicím lepidlem ZM 921 a do tl. 40 mm zdicí maltou ZM 920. Ing. Urbanec - technik
Rozvody vody18.07.2017, 19:13
Dobrý den, zajímalo by mě jak nejlépe vyřešit rozvody vody do zdí. Naše nosné zdi jsou zatím naplanované na tlouštku 175mm a nejsem si jistý, jak se řeší rozvody vody tak aby se nejméně narušila statika. Děkuji
Mirek Alt
Dobrý den. Pro zdivo z vápenopískových cihel SENDWIX se doporučuje instalace realizovat v přizdívkách a předstěnách. Nenaruší se tak statika tenké stěny a zároveň se sníží pracnost s vysekáváním drážek. Přizdívky mohou být jen do potřebné výšky. V odůvodněných případech je možné instalace umístit do stěny, ale je nutné posoudit, zda to nenaruší v konkrétním místě statiku. Pro vedení elektroinstalací jsou určeny vnitřní svislé průběžné otvory, čímž se eliminují dlouhé výseky. Ing. Urbanec - technik
Vyplnění mezer15.07.2017, 16:19
Dobrý den, je možné vyplnit mezery mezi cihliemi pěnou? Pokud ne čím vyplňovat mezery 3-5cm? Děkuji
Roman
Dobrý den. U zdiva SENDWIX se mezery vyplňují do tl. 5 mm lepidlem PROFIMIX ZM 921 pro zdění a do tl. 40 mm zdicí maltou ( např. PROFIMIX ZM920 ), nebo dořezem z bloků. Cílem je dosažení co největší tuhosti stěny. Vypěnění nemá žádný smysl, protože zdivo není tepelněizolační a navíc pěna cihelné bloky vzájemně pevně nespojí. Ing. Urbanec - technik
vzhled cihly13.07.2017, 13:02
Dobrý den, chci doplnit podlahu která je položená z kanalizačních cihel červené barvy cihlami KMB: SENDWIX Lícová cihla NF štípaná. Potřeboval bych vidět jak cihla vypadá - foto, nebo vzorkovna v Praze? Předem děkuji a jsem s pozdravem.
Chalupský
Dobrý den. Vzorky jednotlivých barev Vám mohu v Praze dodat. Ing. Urbanec - technik
«« předchozí      další »» 


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook