Hlavní menu

Zeptejte se odborníka

Zaslat nový dotaz »

Izolace obvodového pláště28.04.2017, 17:04
Dobrý den, chci se zeptat jaký materiál mi můžete doporučit jako izolaci obvodového pláště, nebo spíše jaký je nejčastější izolant použitý u VPC bloků? Děkuji
Michal
Dobrý den. Nejčastější variantou zateplení zdiva SENDWIX je kontaktní zateplovací systém s polystyrenem ( bílým nebo šedým ), nebo minerální vatou ( dražší ). Další možností jsou různé varianty obkladů ( palubky, cetris desky, apod. ) nebo přizdívek z lícových cihel. Za určitých podmínek lze také na kontaktní zateplení aplikovat obklad cihelnými pásky. Uvedené varianty lze také vzájemně kombinovat. Ing.Urbanec - technik
zdivo28.04.2017, 14:28
Dobrý den,v projektu mám zdivo nosné příčky š.125-P35/M15.Je možné vyzdít z lícové cihly NF a použít lepidlo místo malty. Děkuji Fait.
Fait Vladimír
Dobrý den. Stěnu tl. 115 mm bez omítek můžete vyzdít z těchto produktů: 1) NF 240 x 115 x 71 mm ... cihla P30 ... lepidlo P10 ... malta P20; 2) 2DF-LD 240 x 115 x 123 mm ... cihla P35 ... lepidlo P10; 3) 2DF-D 240 x 115 x 113 mm ... cihla P35 ... malta P20. Zdění na lepidlo je možné, záleží na tom, zda výšková skladba (cihla/lepidlo) vyhovuje požadavku projektu. Doporučuji použít lepidlo PROFIMIX ZM 921 z naší produkce, které je VPC vyvinuto a odzkoušeno. Ing. Urbanec - technik.
Kombinace zdiva VPC a Ytong28.04.2017, 09:59
Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat zda je možné prokládat VPC a Ytong dohromady? Garáž chci mít z Ytongu a dům z VPC a abych měl jeden věnec a tyto konstrukce spojeny tak bych prokládal zdivo VPC a Ytong dohromady. Zda je to možné a zda tam nebude probíhat jinak sedání zdiva či jiný problém jestli nemůže nastat? Děkuji za odpověď
Radek
Dobrý den. Dva rozdílné stavební materiály je potřeba od sebe dilatačně oddělit, aby nedocházelo k jejich praskání v místech, kde nechceme. Ať z důvodu objemových změn v materiálech, nebo rozdílným sedáním a dotvarováním zdiva. Použitím vhodných dilatačních lišt, nebo vyplněním spáry pružným tmelem lze tento detail funkčně vyřešit. V případě obvodových stěn je nutné také zvolit správný způsob zateplení, aby nevznikaly nežádoucí tepelné mosty. Řešení bude závislé i na celkové koncepci stavby. Ing. Urbanec - technik
Zásuvky ve VPC27.03.2017, 20:55
Dobrý den, je možná instalace zásuvek do VPC tloušťky 11,5cm, aniž bych se musel bát při jejich vrtání narušení celé tloušťky stěny? Děkuji
Pavel Jirásek
Dobrý den. Vrtání otvorů pro krabičky elektroinstalací je možné i v příčkách tl. 115 mm ( doporučuji použít vhodný diamantový segmentový vykružovák ). Pro vedení elektroinstalací jsou v příčkovkách 4DF-LD průběžné otvory, které při dodržení převazby o 125 mm na sebe navazují, a využívají se pro svislé vedení elektroinstalací, bez nutnosti sekání drážek. Pokud jsou příčky správně vyzděné, "citlivé" vrtání a řezání zdivo nenaruší, stejně jako u jiných příčkových materiálů. Ing. Urbanec - technik
Dořezy VPC27.03.2017, 20:26
Dobrý den, plánuji stavět dům z VPC, obvodové stěny tloušťky 20cm, příčky 11,5cm. Dům je namodulován, ale u vstupních dveří šířky 90cm a ostatních dveří šířky 80cm zkrátka nelze modul dodržet. Je možné VPC řezat třeba na tenké díly 5-10cm a tímto spáry řešit? Je lepší tyto dořezy realizovat u dveří nebo spíše v napojení příček na nosné stěny? Děkuji Vám za odpověď.
Pavel Jirásek
Dobrý den. Dodržení modulu zdiva po 250 mm pomůže při vlastní realizaci a snižuje potřebu řezání bloků SENDWIX. V případech kdy modul nelze dodržet ( nejčastěji u dveřních otvorů ) je samozřejmě možné bloky řezat dle potřeby. Spáry do šířky cca 40 mm lze také plně promaltovat zdicí maltou ( PROFIMIX ZM920 ), stejně jako všechny styčné spáry kde není spoj pero+drážka ( do šířky spáry cca 5mm je možné promaltovat i zdicím lepidlem PROFIMIX ZM 921 ). Dořezy a promaltování doporučuji realizovat střídavě v ploše stěny, nikoliv těsně u okrajů stěn a ostění otvorů z důvodu vyšší soudržnosti zdiva. Dokonalé promaltování zajistí dostatečnou tuhost stěn. Ing. Urbanec - technik
Meziokenní pilíř18.03.2017, 23:44
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li je možné vytvořit meziokenní pilíř o délce 500 mm. Jedná se mi o obvodovou stěnu, ve které jsou 2 otvory, každý o velikosti šxv 2000x2600 mm a mezi nimi by byl tento pilíř délky 500 mm. Pro uložení překladů je dle katalogu 250 mm pro danou velikost otvorů a délka pilíře by tak vyhověla. Je toto možné (vhodné) i po statické stránce? Zdivo je tloušťky 240 mm. Děkuji za odpověď.
Tom
Dobrý den. Jedná se hlavně o statický prvek, který musí posoudit statik ve vztahu k zatížení, které na pilíř bude působit. Na realizaci takového sloupku můžete použít bloky 8DF-LD ( dutinové ) s pevností 20 MPa nebo 8DF-LP ( plné ) s pevností 25 MPa, což by měla být dostatečná únosnost. Hlavní úlohu ale bude mít věnec, který bude stavbu vyztužovat a tuhost stropní konstrukce. Pomoci také může spřažení překladů s věncem ( můžete použít prvky 8DF-U a na stavbě vyztužit jako překlady a betonovat je s věncem ). Ing. Urbanec - technik
Hodnoty U a R bloků12.03.2017, 11:17
Dobrý den, jaké jsou hodnoty U a R bloků tloušťky 240 a 290 mm samotných bez dodatečné izolace Děkuji.
Jiří Mikeš
Dobrý den. Vápenopískové cihly a bloky SENDWIX mají velmi malý tepelný odpor a nejsou určeny jako tepelně-izolační zdivo. Jejich hlavní předností je vysoká pevnost, akustický útlum a hlavně vysoká akumulační schopnost. U všech výrobků se proto uvádí pouze součinitel tepelné vodivosti lambda, který se pohybuje v rozmezí od 0,37 do 0,90 W/mK podle množství vylehčujících dutin v bloku ( najdete v technických listech každého výrobku ) a používá se pro výpočty součinitele prostupu tepla U u celých skladeb včetně zateplení. Hodnoty U jednotlivých skladeb obvodových stěn z různých variant tlouštěk zdiva a zateplení, najdete v našem ceníku, nebo technické příručce. Ing. Urbanec - technický poradce
Faktor difuzního odporu01.03.2017, 11:34
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, co znamená označení faktoru difuzního odporu 5/10 u nosného systému Sendwix? Děkuji za odpověď
Marek
Dobrý den. Faktor difuzního odporu je definován jako faktor, který vyjadřuje, kolikanásobně je difuzní odpor vrstvy materiálu vyšší než difuzní odpor vzduchové vrstvy při stejné tloušťce a za stejných podmínek. Pro porovnání difuzních odporů dvou stavebních konstrukcí je nutné násobit faktor tloušťkou uvažované vrstvy, získané číslo je v rozměru m (metr). Difuzní chování je rozdílné, když se jedná o difuzi do stavebního prvku ( perioda kondenzace, nižší hodnota ) nebo ze stavebního prvku ( perioda vysychání, vyšší hodnota ).
Rozdíl19.02.2017, 10:27
Dobrý den, Jaký je rozdíl mezi cihlou 14DF LP a 14D LD děkuji Hejný
Vladimír hejný
Dobrý den. Rozdíl mezi bloky SENDWIX označené LP a LD je v tom, že "LP" určuje plné bloky bez dutin ( pouze s manipulačními otvory pro jeřábek ) a "LD" jsou bloky vylehčené dutinami, které umožňují vedení elektrorozvodů průběžnými dutinami bez nutnosti výseků drážek. Ing. Urbanec Martin - technický poradce
Objemová hmotnost13.02.2017, 17:32
Dobrý den ,jaká je objemová hmotnost příčky SENDWIX 4DF-LD v kg/m3? Děkuji TR
Tomáš
Dobrý den. Z důvodu možnosti srovnání parametrů našeho vápenopískového zdiva s obdobnými výrobky se v současné době uvádí tzv. třída objemové hmotnosti. Pro prvky 4DF-LD jeto třída 1,4 ( tj. 1210 až 1400 kg/m3 ). Ing. Urbanec Martin - technický poradce
«« předchozí      další »» 


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134, 518 _340 938
fax: 518 _321 138, 518 _340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook