Hlavní menu

Zeptejte se odborníka

Zaslat nový dotaz »

Rozdíl19.02.2017, 10:27
Dobrý den, Jaký je rozdíl mezi cihlou 14DF LP a 14D LD děkuji Hejný
Vladimír hejný
Dobrý den. Rozdíl mezi bloky SENDWIX označené LP a LD je v tom, že "LP" určuje plné bloky bez dutin ( pouze s manipulačními otvory pro jeřábek ) a "LD" jsou bloky vylehčené dutinami, které umožňují vedení elektrorozvodů průběžnými dutinami bez nutnosti výseků drážek. Ing. Urbanec Martin - technický poradce
Objemová hmotnost13.02.2017, 17:32
Dobrý den ,jaká je objemová hmotnost příčky SENDWIX 4DF-LD v kg/m3? Děkuji TR
Tomáš
Dobrý den. Z důvodu možnosti srovnání parametrů našeho vápenopískového zdiva s obdobnými výrobky se v současné době uvádí tzv. třída objemové hmotnosti. Pro prvky 4DF-LD jeto třída 1,4 ( tj. 1210 až 1400 kg/m3 ). Ing. Urbanec Martin - technický poradce
Tlousťka obvodové stěny30.01.2017, 18:02
Dobrý den, Chci se zeptat, jestli je z hlediska únosnosti možné postavit obvodové nosné zdivo z VPC 115mm. Jednalo by se o přízemní stavbu cca 10x4 metry. Výška obvodové zdi tedy cca 2,8 m.Strop z SDK a krytina Betonová Bramac. Děkuji.
Tomáš Dosoudil
Dobrý den. Zdivo z VPC tl. 115 mm již není nosné a jeho štíhlost s největší pravděpodobností nezvládne přenášet všechna zatížení, která na něj budou působit ( nejen mimostředné ztížení od stavby a provozu v ní, ale i sání a tlak větru ). Navíc jsou obvodové stěny oslabovány otvory. Pro stavbu nosných stěn RD můžete použít zdivo od tl. 175 mm, vhodnost a únosnost Vám musí ale potvrdit projektant/statik v závislosti na celkové koncepci stavby, zatížení a velikosti místností. Ing. Urbanec - technik
Vedení svislé kanalizace19.12.2016, 18:11
Dobrý den, v technické příručce zmiňujete jako jednu z možností pro vedení svislé kanalizace použití speciálních tvarovek. V mém konkrétním případě je to nosná stěna 240mm a kanalizace 110mm přes celou výšku patra. Můžete mi prosím poradit jaké jsou možnosti? V případě nutnosti posouzení statikem i případný kontakt na člověka, který se tímto zabývá? Děkuji.
Hynek Prokop
Dobrý den. V naší technické příručce ( TP ) najdete tabulky pro realizaci drážek bez nutnosti řešení statiky. Pokud je potřeba vytvořit drážky větší, což je i případ svislé niky pro stoupačku kanalizace, je potřeba již v projektu tento detail řešit. Nika pro stoupačku se dá vyzdít v průběhu zdění stěny za použití kombinace bloků 8DF a 4DF, kdy se vytvoří prostor 250/125 mm půdorysně ( opět najdete v naší prováděcí TP ). Druhou možností je při tl. stěny 240 mm použít tvarovky 8DF-U, které se skládají na sebe. Nevýhodou toho způsobu je narušení vazby cihel ve stěně a je nutné řešit převázání např. pomocí stěnových spon. Další možností, která nenaruší statiku je přizdění stoupačky k nosné stěně a „schovat“ tento detail v půdorysné dispozici stavby. Ing. Urbanec Martin - technický poradce
Nátěr zdiva18.12.2016, 14:00
Můžete mi doporučit nátěr zdiva Sendwix v barvě černé, které bude sloužit jako akumulační stěna kolem krbu?
Jardas
Dobrý den. Z dotazu není patrné kde je zdivo umístěno ( jak je odizolováno od prostoru s ohněm - VPC nejsou žáruvzdorné ) a zda chcete natírat přímo povrch cihel, nebo budete mít na cihlách omítku. Ohledně druhu nátěru přímo na vápenopískové cihly nebo na omítku, doporučuji kontaktovat výrobce barev, který by Vám měl vhodný materiál doporučit, včetně podkladní penetrace. Ing. Martin URBANEC - Technický poradce
VPC - výplňové zdivo skeletu29.11.2016, 17:20
Dobrý den, dá se používat vaše tvarovky 16DF-LD nebo 8DF - LD jako výplňové zdivo skeletu? A jak se potom, řeší návaznost zdiva na ŽB strop, sloup? Pod stěnu se dává asfaltový pás a pod strop minerální rohož? A jakých tlouštěk potom? Je třeba na to pamatovat již při návrhu výškového modulu a přičíst 30mm k výškovému modulu (250mm)? A jaké tlouš´tky má být minimálně rohož? A jak je to s řezání tvarovek? Lze je libovolně řezat bez vlivu na tepelně-technické vlastnosti zdiva?
Bulawová
Dobrý den. Z našeho sortimentu vápenopískových cihel SENDWIX je možné pro vyzdívky ve skeletu použít všechny prvky. Můžete realizovat nosné stěny tl. 240, 200 a 175 mm a příčky tl. 115 mm. Záleží na tom, jaké parametry má konkrétní stěna plnit. Výškový modul je 250 mm a v sortimentu jsou i výškové 1/2 formáty. Založení zdiva i ukončení pod stropem je stejné jako u jiných zdicích materiálů. Prvky SENDWIX je možné řezat vhodným diamantovým kotoučem, aniž by to ovlivnilo jejich tepelnětechnické vlastnosti. Hlavní tepelně-izolační vrstvu u obvodových stěn tvoří celkové zateplení stavby. Ing. Urbanec Martin
příčky nenosných zdí29.11.2016, 10:01
Dobrý den, chci vědět jakou prodáváte nejtenčí příčku nenosné zdi z vápenopískových tvárnic. tel. 736 674 370
miroslav Židek
Dobrý den. Z vápenopískového materiálu SENDWIX je možné realizovat standardně příčky tl. 115 mm z prvků 4DF-LD ( 248 x 115 x 248 mm ) na lepidlo a spoj pero a drážku, nebo z 2DF-LD na lepidlo. Tenčí příčky lze realizovat z lícových cihel formátu NF nebo VF. NF ( 240 x 115 x 71 mm ) = tl. 71 mm ( zdění možné jak na lepidlo, tak i na maltu ), VF ( 290 x 140 x 65 mm ) = tl. 65 mm ( zdění možné jak na lepidlo, tak i na maltu ). Ing. Urbanec Martin
Atypický výška zdiva21.11.2016, 08:40
Dobrý den, potřebujeme vyzdít zdivo výšky 2,625m, kdy uvažujeme založit poloviční cihlu v. 125mm, otvor 2250 a na překlad 250mm. Je toto řešení s polovičná výškou cihly, kterou má každá tl. cihly ve vašem sortimentu, správné ? děkuji za odpověď na dotaz
Martin P.
Dobrý den. Poloviční výškové formáty ( 5DF-LP, 2DF-LD, 1/2 12DF-LD, 1/2 14DF-LD ) jsou určeny pro tyto účely, kdy je potřebná pouze polovina výšky řady. Jejich umístění pak je možné upravit dle potřeby stavby. Buď do první řady při založení zdiva, nebo jako poslední řada pod stropní konstrukcí, ale také kdekoliv uprostřed výšky stěny ( nejčastěji se realizují v úrovni parapetů nebo pod překlady ). Ing.Urbanec Martin
Zdění na lepidlo za nižších teplot08.11.2016, 19:39
Dobrý den, jedná se o RD bungalov a rád by jsem věděl, jestli je možné zdít na lepidlo VP cihly v listopadu kdy jsou denní teploty cca +7°C a noční okolo -3°C. Při denních teplotách se mat.zpracuje a můžou mít noční nižší teploty vliv na spojení cihel a jestli ano je vhodné přidat nemrz.směs? Děkuji Kuchař
Ivan Kuchař
Dobrý den. Součástí dodávek vápenopískových cihel v období od 1.11.2016 do 31.3.2017 je lepidlo PROFIMIX ZM 921 se zimní úpravou do -5°C. Zároveň dodáváme i jiné druhy zdících malt také se zimní úpravou. Pravidla pro zpracování malt se zimní úpravou je k dispozici na našem webu http://www.kmb-profimix.cz/smesi_se_zimni_upravou.html . Značení je na každém pytli písmenem „Z“ na boku dotiskem ZM921Z. Ing. Urbanec Martin - technický poradce
Výška07.11.2016, 07:02
Dobrý den, jaké minimální tloušťky by měla být zeď o výšcce cca 7 m, pokkud je možné z VPC cihel takovou postavit aby měla nějakou statickou únosnost, nebo jak by bylo nutné ji upravit. děkuji
A K
Dobrý den. Takto jednoduše to stanovit nelze. Je potřeba znát více údajů o její funkci a umístění ve stavbě: délka stěny, její ukotvení do okolních konstrukcí ( stěny, strop, podlaha ), způsob zatížení svislé a boční ( strop – rozpětí, jednostranně nebo oboustranně, vítr ). Zdivo SENDWIX má vysokou únosnost na svislý tlak, ale díky štíhlosti je potřeba pro stanovení únosnosti znát výše uvedené parametry. Pro orientaci lze postavit např. vnitřní středovou stěnu tl. 175 mm na cca 4 podlaží, tl. 200 mm na 5 podlaží. Volně stojící vysoká stěna bude s největší pravděpodobností potřebovat po výšce minimálně dvě ztužení například věncem. Vyztužení je také možné v ložných spárách plochou výztuží typu MURFOR. Návrh a posouzení takové stěny musí být konzultováno se statikem. Ing. Urbanec Martin - technický poradce
«« předchozí      další »» 


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134, 518 _340 938
fax: 518 _321 138, 518 _340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook