Hlavní menu

SENDWIX THERM

Vápenopískové prvky pro minimalizaci tepelných mostů u vnějších a vnitřních stěn

sendwix therm
1.11
SENDWIX 16DF-D THERM
sendwix therm
1.14
SENDWIX 14DF-D THERM
3D
sendwix therm
1.12
SENDWIX 12DF-D THERM
 
sendwix therm
1.
SENDWIX 10DF-D THERM
3D
sendwix therm
1.13
SENDWIX 4DF-D THERM
 


SENDWIX THERMTLOUŠŤKA STĚNY (mm)ROZMĚR (mm)HMOTNOST (kg/ks)PEVNOST (N/mm2)TEPELNÁ VODIVOST (W/mK)OBJEMOVÁ HMOTNOST (kg/ks)
16DF-D240498x240x11315,4200,281135
14DF-D200498x200x11312,8
12DF-D175498x175x11311,8
10DF-D150498x150x11310,1
4DF-D115498x115x1137,4


Výrobky s označením SENDWIX - THERM se používají jako zakládací prvky u zdicího systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240, 200, 175, 150 a 115 mm. Jsou vyrobeny se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor výrobků o 50 %. Minimalizují se tím tepelné mosty mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby.

SENDWIX - THERM jako první zakládací řada se vždy zdí na zdicí maltu ZM 920. Pevnostní třída u těchto prvků je 20 N/mm2, je shodná s pevností vápenopískových výrobků a nesnižuje se tím únosnost stěn jako je tomu při použití pěnového skla, plynosilikátu apod.

Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4%, u pasivních domů až o 6%.


Původní řešení

Obvodová stěna bez přerušení tepelného mostu
sendwix therm
Podsklepená budova - SENDWIX P
 


Nové řešení

Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny
tvarovkou SENDWIX 12DF-D THERM

sendwix therm
Podsklepená budova - SENDWIX P
Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny
tvarovkou SENDWIX 12DF-D THERM

sendwix therm
Základ u nepodsklepené budovy - SENDWIX M
 


Ke stažení:  Technický list SENDWIX THERM pdf


ZDICÍ PRVKY SENDWIX


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook