Hlavní menu

2.2 Požadavky normy na tepelné izolace

Požadavky na tepelné izolace jsou stanoveny v příslušných vyhláškách, přesnou podobu a velikost jednotlivých hodnot však rozpracovávají technické normy, v tomto případě konkrétně ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. V této normě je stanoveno 10 požadavků na stavbu z hlediska tepelných izolací, přitom jeden požadavek je doporučený.

Poslední platné znění normy ČSN 73 0540-2 z listopadu 2011 obsahuje tyto požadavky:
  1. nejnižší vnitřní povrchová teplota θsi
  2. maximální součinitel prostupu tepla U
  3. maximální lineární činitel prostupu tepla ψk
  4. maximální bodový činitel prostupu tepla χj
  5. maximální součinitel spárové průvzdušnosti iLV
  6. maximální průměrný součinitel prostupu tepla Uem
  7. maximální pokles dotykové teploty podlahy Δθ10
  8. maximální zkondenzované množství vodní páry v konstrukci Gk
  9. tepelná stabilita místnosti v letním a v zimním období Δθai,max
  10. maximální intenzita výměny vzduchu v místnosti (doporučeno) n50

předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook