Hlavní menu

2.3 Výchozí podklady pro hodnocení tepelných mostů, okrajové podmínky

Hodnocení tepelných mostů se děje podle technických norem, zejména se jedná o normu ČSN 73 0540, část 1 až 4, v nichž jsou stanoveny národní požadavky na stavební konstrukce, tedy i na vliv tepelných mostů. Požadavky této normy jsou uvedeny níže v kapitole požadavky normy. Dalšími souvisejícími normami jsou:

ČSN EN ISO 10211: Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 14683:2009 (730561) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

ČSN EN ISO 13370:2009 (730559)Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

ČSN EN ISO 6946:2009 (730558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 7345:1997 (730553) Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

ČSN EN ISO 13790:2009 (730317) Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení

ČSN EN ISO 13789:2009 (730565) Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda

a další.
předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook