Hlavní menu

3.1 SENDWIX = AKU2

AKU je v současnosti nejspíš v kurzu. Příponou AKU se chlubí kdejaký stavební prvek a materiál. V případě moderního zdicího systému KMB SENDWIX narazíme dokonce hned na dvě AKU najednou. Ne že by se zdicí vápenopískové bloky přímo jmenovaly AKU, ale dvě velmi dominantní AKU u nich skutečně najdete. Jedná se přitom o docela zásadní stavebně fyzikální AKU, která předurčují celkové vlastnosti konstrukcí a staveb z vícevrstvého systému SENDWIX, vhodného nejen pro energeticky úsporné stavby. AKU na druhou v případě zdicího systému KMB SENDWIX, to je AKUstika a AKUmulace. A právě v nich SENDWIX výrazně vyniká při srovnání s ostatními zdicími systémy na trhu.

AKUmulace

Narozdíl od akustiky, tepelná ochrana budov prožívá v současnosti velký rozvoj. Počínaje investorem přes architekta a projektanta až po realizační fi rmu, všichni si již více či méně uvědomují její význam a snaží se své stavby důsledně tepelně izolovat. V tomto směru ale stále trochu pod pokličkou zůstává otázka tepelné akumulace staveb. Je vysoká akumulace pozitivní nebo naopak negativní? Záleží na konkrétní stavbě, na jejím využití, otopném systému atd. Obecně lze ale konstatovat, že vysoká tepelná akumulace je u trvale obydlených staveb s nízkými požadavky na rychlost změny teplot v interiéru velmi prospěšná. Tento fakt zohledňuje dokonce stavební norma ČSN 730540, která stanovuje pro lehké konstrukce s malou akumulací dokonce vyšší tepelně izolační vlastnosti, než pro konstrukce masivní.

Kratší otopná sezóna

Pokud spočítáte tepelné ztráty stavby běžným normovým postupem, nedokážete tepelnou akumulaci stavby zohlednit, takže stavba lehká i velmi masivní se shodným tepelným odporem obvodových konstrukcí vyjde výpočtově rovnocenně. Reálná situace však bude vypadat docela jinak. Obzvláště v takzvaných přechodných obdobích na jaře a na podzim.

Na jaře a na podzim je běžné, že přes den teploty šplhají nad 20 °C, zatímco večer, v noci a ráno klesají blízko k nule. Pokud je stavba dobře izolovaná a dostatečně masivní, stačí vnitřní tepelné zisky a naakumulované teplo k tomu, aby zajistili požadovanou vnitřní teplotu kolem 21 °C po celý den, i když teplota v exteriéru na delší dobu výrazně poklesne. Jestliže vnitřní části obvodových stěn, vnitřní stěny, stropy a podlahy dokáží akumulovat dostatek tepla, působí v interiéru jako stabilizátor teploty v zimním i letním období. Pokud například na jaře v noci výrazně na 12 hodin poklesne venkovní teplota, dokáží masivní konstrukce vydávat akumulované teplo zpět do interiéru, ze kterého teplo postupně uniká obvodovými konstrukcemi a větráním díky nižším vnějším teplotám.

U masivního rodinného domu ze systému KMB SENDWIX s nepřekonatelnou akumulací tepla tak například při noční vnější teplotě 7 °C za 12 hodin poklesne vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 °C. Takový dům tedy bez problému přenese i několikadenní opakované noční poklesy teplot nebo ranní přízemní mrazíky bez toho, aby se musel spouštět otopný systém stavby. To samozřejmě znamená obrovskou úsporu energií, peněz a často i zbytečných starostí.

U stejného domu postaveného z lehkých konstrukcí (pórobetony, dřevostavby, dutinové pálené bloky, atd.) přitom již za 3–5 hodin teplota v interiéru poklesne na neúnosnou mez, kdy je již nutné zapnout vytápění.

V přiložené tabulce najdete porovnání délky otopné sezóny na experimentálních domech v německém Darmstadtu, ze kterého je zjevné, jak výhodná je vysoká akumulace u domů určených k trvalému pobytu osob.

Porovnání délky otopné sezóny u stavby se shodnými tepelnými ztrátami a jinou akumulací.
KONSTRUKCE KLASIFIKACE OTOPNÁ SEZÓNA (dní)
KMB SENDWIX M 2420
KMB SENDWIX M 2410
masivní (vysoká akumulace) 13. 11.–21. 3.
3. 11.–6. 4.
128
154
pálený blok 44 P+D masivní – (solidní akumulace) 28. 10.–16. 4. 170
plynosilikát P2-400 lehká + (nízká akumulace) 20. 10.–20. 4. 182

předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook