Hlavní menu

4.1 Průběhy teplot – sendvičové a jednovrstvé konstrukce

ZATEPLENÍ PŘINÁŠÍ NEJEN ÚSPORU ENERGIE, ALE TAKÉ ZVYŠUJE KOMFORT BYDLENÍ A CHRÁNÍ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ STAVEB!

Úspora energie je stále opakované a aktuální téma, které se týká každého uživatele bytu či rodinného domu. Neustálý tlak výrobců energie na zvyšování cen vede jistě k zamyšlení, kde lze ušetřit a neplývat zbytečně fi nančními prostředky. Jedním z hlavních faktorů při řešení energetické soustavy domu jsou tepelně technické parametry obvodových konstrukcí. Vlivy, které na tyto konstrukce působí (změny teplot a vlhkostí, účinky vody, sluneční záření atd.) je potřeba brát v úvahu při přípravě i realizaci jakékoliv stavby. Akumulované teplo ve zdivu rychle uniká. Objekt v zimě rychle chladne, v létě se přehřívá. Velký rozdíl mezi povrchovou teplotou stěn a teplotou vzduchu zhoršuje pohodu bydlení, může nastat kondenzace vlhkosti a případně vznik plísní.

JAK TO FUNGUJE…?

Přednosti tepelně izolačních systémů KMB SENDWIX
• stavebně fyzikální předností je posun rosného bodu směrem k vnějšímu líci zdiva
• zlepšení tepelné pohody uvnitř objektu
• zdivo zůstává suché, nepromrzá, nemusí se přetápět interiér


Průběh teplot v neizolované stěně


Akumulované teplo ve zdivu rychle uniká. Objekt v zimě rychle chladne, v létě se přehřívá. Velký rozdíl mezi povrchovou teplotou stěn a teplotou vzduchu zhoršuje pohodu bydlení, může nastat kondenzace vlhkosti a případně vznik plísní.

Průběh teplot v izolované stěně


Zateplením objektu lze optimálně využít tepelně akumulační vlastnosti zdiva domu. V místnosti se výrazně nemění cyklus chladnutí – ohřev, prodlužuje se tak doba tepelné pohody. V letním období nedochází k přehřívání domu. Porovnání délky otopné sezóny u stavby se shodnými tepelnými ztrátami a jinou akumulací.
předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook