Hlavní menu

6.1 DETAIL Č.1 Roh budovy

 

175 mm

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,853 0,887 0,908
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,148 0,113 0,092
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 16 17,2 17,9
-15,0 15,7 16,9 17,7
-17,0 15,4 16,7 17,5
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] 0,087 0,091 0,083
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,088 0,06 0,053

240 mm

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,853 0,886 0,907
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,148 0,114 0,093
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 16,0 17,1 17,8
-15,0 15,7 16,9 17,7
-17,0 15,4 16,7 17,5
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,100 -0,084 -0,076
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,107 0,089 0,077
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 1 – tl. stěny 175 mm


tl. izolace 120 mm


tl. izolace 180 mm


tl. izolace 240 mm

DETAIL Č. 1 – tl. stěny 240 mm


tl. izolace 120 mm


tl. izolace 180 mm


tl. izolace 240 mm

KMB SENDWIX

V současné době se výroba vápenopískových cihel orientuje nejen na tradiční použití v lícovém zdivu, ale stále více na moderní vícevrstvé zdivo. Proto KM BETA vyvinula systém KMB SENDWIX, jehož unikátní vlastnosti se odvíjejí od specifi ckých stavebně–fyzikálních vlastností vápenopískového zdiva:

Nadstandardní tepelná izolace

 1. vyhovuje i standardu nízkoenergetických domů
 2. U = 0,35–0,14 W/m2K
 3. R = 2,75–6,87 m2K/W

Extrémní tepelná akumulace

 1. přináší obyvatelům zdravé mikroklima a vysokou letní i zimní tepelnou pohodu

Výjimečná akustická izolace

 1. přispívá k celkové kvalitě mikroklimatu stavby
 2. Rw = 54–66 dB

Nízká tloušťka

 1. obvodové stěny s celkovou tloušťkou již od 290 mm nabízí znatelnou úsporu zastavěného prostoru a zvyšují tak výměru podlahové plochy

Architektonická variabilita

 1. lícové zdivo
 2. omítka
 3. alternativní fasáda – dřevo, plast, kov

Nízká cena

 1. cena konstrukce plně srovnatelná s tradičními jednoplášti při dosažení výrazně vyšších technických parametrů

Výhody systému KMB SENDWIX

 1. snížená spotřeba energie na vytápění
 2. snížená tloušťka nosných konstrukcí
 3. úspora zastavěné plochy nebo zvýšení užitné plochy
 4. tepelná pohoda po celý rok
 5. nízké hlukové zatížení
 6. výborná tepelná akumulace zdiva
 7. menší statické namáhání nosné konstrukce teplotními rázy
 8. při tloušťce izolace 120–180 mm (nízkoenergetický dům)
 9. při tloušťce izolace >200 mm (pasivní dům)


KMB SENDWIX P Kontaktní omítkový systém s polystyrénovou izolací KMB SENDWIX L Provětrávaný systém s lícovou přizdívkou a minerální izolací KMB SENDWIX M Kontaktní omítkový systém s minerální izolací

předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook