Hlavní menu

6.6.1 DETAIL Č. 9a Přechod zdiva na střešní plášť (štítová stěna)
      – nadkrokevní izolace

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
180
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,916
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,084
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 18,1
-15,0 18,0
-17,0 17,8
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,061
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,082
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 9a


tloušťka izolace 180 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook