Hlavní menu

7.5 FORTESIL Hydrofobizant

Povrch lícového zdiva z vápenopískových cihel a štípaných materiálů je možné ošetřit hydrofobizačním přípravkem FORTESIL Hydrofobizant. Chrání povrch proti průniku dešťové vody, která s sebou přináší nečistoty a na povrchu vytváří výkvěty solí.Vlastnosti:
- mléčně bílá vodná emulze siloxanů
- brání přístupu vody a znečištění povrchu
- nezvyšuje difuzní odpor
- je odolný vůči vysokým teplotám a UV záření
- prodlužuje životnost stavebního materiálu

Aplikace přípravku:
Zašpiněný povrch je nejlépe omýt tlakovou vodou. Nedoporučuje se použití saponátů. Ošetřené plochy musí být čisté, nemastné a suché.
Doba zasychání je závislá na klimatických podmínkách, nátěr je proschlý během několika hodin, hydrofobizační efekt nastává již po 12 hodinách při normálních klimatických podmínkách. Po aplikaci je nutné povrch chránit před deštěm 24 hodin. Výrobek je možné aplikovat za teplot podkladu a vzduchu vyšší než 5o C.
Fortesil Hydrofobizant lze nanášet válečkem, štětkou nebo stříkáním - neředit! Nanášejte max. ve dvou vrstvách.
Spotřeba podle poréznosti a savosti podkladu je cca 0,3 l/m2.

Skladování:
Skladovat lze v originálních obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě +5o C do +35o C. Výrobek nesmí zmrznout.


předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook