Hlavní menu

7.6 Řezačka a minijeřábek

Řezačka

Pro přesné dělení vápenopískových bloků. Řezačka je k dispozici k zapůjčení po předchozí dohodě s dopravou - KM Beta a.s.Technické parametry:
označení série a typu bloková pila LTBP 700
pracovní prostředí není určeno do potencionálně výbušného prostředí
hmotnost 200 kg (bez obalu)
průměr kotouče max. 700 mm
max. hloubka řezu 290 mm (jeden průchod) / 570 mm (dva půchody)
otáčky motoru 1445/min.
rozměry stroje 2000x850x1500 mm (sestavený)
kapacita zásobníku vody 100 l
garantovaná hladina akustického výkonu LWA 101 dB
emisní hodnota Lpa 95 dB
nejistota měření 4 dB
celková hodnota vibrací nepřesahuje 2,5 m/s2
způsob ovládání ruční

Řezačka - parametry (V, W, Hz, kryt IP):
napětí 3x 400 V
celkový příkon 5,5 kW
kmitočet 50 Hz
krytí 54 IP
jistič 25 A (nejlépe s motorovou charakteristikou C)


Minijeřáb MK 300

Zdicí prvky SENDWIX jsou moderní zdicí materiály vyrobené s vysokou přesností, umožňující tenkovrstvé zdění, suchou převazbu svislých spár systémem pero - drážka, a jsou opatřeny kapsami pro uchopení. Kvádry je tak možno lépe uchopit a jednodušeji s nimi manipulovat.

Tím je zaručeno, že se pracovník nebude příliš fyzicky namáhat. Dalším krokem ve směru k humanizaci a racionalizaci staveništní práce a zvýšení produktivity práce je zdění pomocí minijeřábu MK 300, a to zvláště při zdění s velkým formátem SENDWIX 16DF-LD, 14DF-LD (LP), 12DF-LD.Pracovní připravenost pro zdění s minijeřábem MK 300


Zdění s minijeřábem MK 300 Minijeřáb MK 300 je určen k mechanickému přenášení a usazování několika zdicích prvků SENDWIX 4DF, 8DF, 16DF, 7DF, 12DF, 14DF současně, a překladů přímo na staveništi.

Minijeřáb má elektrický pohon rychlého a jemného zdvihu, ruční pojezd s brzdou kol a vřetenový zdvihací mechanismus na vzpřímení a složení stožáru a výložníku. Ovládání je možné zasunout do držáku u háku břemene, a tak přímo zdicí prvky osazovat do zdiva. Protizávaží 870 kg se při převozu a nakládce může odejmout

Technické parametry:
nosnost/vyložení 300 kg/5,00 m
400 kg/4,00 m
500 kg/3,00 m
(u teleskopického stožáru o 50 kg méně)
výška zdění 3,75/5,25 m
rychlost zdvihu 9/1,5 m/min.
napětí 400 V/50 Hz
hmotnost bez zátěže 1000 kg
šířka 1,9 m
výška háku 4,5 m/6,0 m
pohon pojezdu 400 V/50 Hz; 0,55 kW
břemenové kleště H21 pro rozteč děr 125 a 250 mm, nosnost 300 kg


Pomocí břemenových kleští H21 lze formáty 16DF, 8DF, 4DF, 7DF, 12DF a 14DF manipulovat přímo z palety a osazovat ve zdivu. Abychom dosáhli optimálních časů zdění, je třeba při manipulaci dbát na to, aby palety kvádrů byly na místě zpracování na základové desce, příp. na stropě, uspořádány tak, aby mezi nimi nevznikly mezery. Pak je zajištěna vysoká produktivita práce. Pokud jsou palety kvádrů položeny na stropě, je nutné vzít v úvahu jejich hmotnost a zajistit podepření stropu. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit až 1 m dlouhou řadu kvádrů a položit je, tzn. 0,25 m2 plochy zdi se vyzdí dvěma kroky. Při dosažení vysokého výkonu zdění se podstatně sníží tělesné zatížení pracovníka.

Jedna pracovní skupina tvořená dvěma muži pracuje vždy s jedním minijeřábem. Jeden pracovník nanáší lepidlo pomocí přesné lžíce, pokládá kvádry a vyrovnává je. Díky systému pero - drážka na svislých plochách se dosáhne rovného povrchu zdi. Druhý muž obsluhuje minijeřáb a stará se o přísun materiálu. Důležitá je však dobře naplánovaná příprava práce.

První vrstva se zdí zdicí maltou a důležité je její přesné položení. První vrstva je totiž současně i vyrovnávací vrstvou k vyrovnání výšek a je nezbytná pro vytvoření rovinné úrovně v podélném i příčném směru


Manipulace s břemenovými kleštěmi H21


2× SENDWIX 8DF, 7DF (4DF)


1× SENDWIX 16DF, 14DF, 12DF


2× SENDWIX 16DF, 14DF, 12DF
předchozí stránka | obsah | další stránka


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook