Hlavní menu

Výhody

Nosné zdivo | Tepelná izolace | Tloušťka zdiva | Akustické vlastnosti | Realizace stavby

Nosné zdivo

U vrstvené stěny KMB SENDWIX přebírá tepelně izolační vlastnosti izolační vrstva z polystyrénu nebo minerální izolace. Toto jsou materiály s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Nosná vrstva z vápenopískových kvádrů tím může plně uplatnit své vynikající vlastnosti jako je pevnost a únosnost, vysoká zvukově izolační a akumulační schopnost.

Mrazuvzdornost: Vápenopískové cihly M25, M50                         Vysoká objemová hmotnost: 1800 kg/m3

.....................................................................................................................................................................................................................................

Vlastnosti zdicích prvků systému KMB Sendwix

Pevnost vápenopískových cihel

FormátVF NF 2DF 4DF 5DF 6DF 8DF 8DF-LP 12DF 16DF
Pevnost v tlaku (N/mm2) 30 30 35 15 35-40 20 15 20 15 15
 Pevnost v ohybu 3,6 N/mm2

Nosná stěna z vápenopískových kvádrů

Výpočtová pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
Pevnostní značka cihelPevnostní značka malty
M5M10M15M20
P151,82,22,42,6
P202,22,733,2
P252,533,33,5
P302,73,23,53,7
P3533,53,84
P403,23,744,2

Mrazuvzdornost: Vápenopískové cihly M25, M50

.....................................................................................................................................................................................................................................

Zvukově izolační vlastnosti

Vápenopískové cihly - hodnoty vypočtené

Tl. zdiva (mm)115140175240290
w (dB)4243*45*4448*54*5354*
Druh zdiva4DFNFVF12DF8DF8DF-LP5DF5DF
 *hodnoty naměřené

w = Rw - k ; k = 2
w - vážená stavební vzduchová neprůzvučnost - požadavek normy
Rw - vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost
.....................................................................................................................................................................................................................................

Požární odolnost

Reakce na oheň: Třída A1

Tl. stěny (mm)Požární odolnost (min)Reakce na oheň (třída)
115120A1
175140A1
240180A1
.....................................................................................................................................................................................................................................

Tepelně izolační jímavost

MateriálObjemová hmotnost (kg/m3)Tepelná vodivost (W/m.K)Měrná tepelná kapacita (J/kg.K)Faktor difuzního odporu
( - )
Vápenopísková cihla18000,869006
Cihelný termoblok8000,389607
Plynosilikátové tvárnice5500,178407 - 10

Tepelně izolační jímavost (b): b = λ . c . ρ

Akumulace různých druhů zdiva:

Tepelná jímavost .....................................................................................................................................................................................................................................

Barevné provedení

Bílá, žlutá, červená, další barvy dle dohody.

Barevné provedení .....................................................................................................................................................................................................................................

Hygienické požadavky

Index hmotnostní aktivity na základě hmotnostních aktivit 40K, 226Ra, 228Th nepřesahuje směrnou hodnotu I 0,5 stanovenou vyhláškou č. 307/2002 Sb., příloha č. 10, tabulka č. 1.

.....................................................................................................................................................................................................................................

Proč vápenopísková cihla KMB SENDWIX?

  • Materiál vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy
  • Protipožární odolnost
  • Výborné akustické vlastnosti
  • Výborné tepelně-akumulační vlastnosti
  • Vysoká pevnost materiálu
  • Zdravé mikroklima
  • Využití otvorů pro vedení elektroinstalace
  • Ekologický nezávadný materiál
  • Rychlost výstavby
  • Výborný poměr cena/výkonpix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook