Hlavní menu

Výhody - tepelná izolace - KMB SENDWIX

Nosné zdivo | Tepelná izolace | Tloušťka zdiva | Akustické vlastnosti | Realizace stavby

Zatímco u jednovrstvých konstrukcí zajišťuje tepelně izolační funkci konstrukce samotné nosné zdivo, které musí zároveň splnit zcela protichůdné požadavky na vysokou pevnost a únosnost, včetně dostatečné tepelné akumulace, u systému KMB SENDWIX je tato role vyhrazena přímo ideální vrstvě tepelné izolace z minerální vlny, případně z polystyrenu. Bez výrazného nárůstu celkové tloušťky obvodové stěny je tedy možné dosáhnout vysokých hodnot tepelného odporu konstrukce, kterým nemůže jednoplášťové zdivo konkurovat ani při extrémní tloušťce. Vnější vrstva tepelné izolace je navíc souvislá, takže parametry konstrukce jsou stejné ve všech místech. Ve srovnání s jednovrstvým zdivem se na vlastnostech nijak neprojeví ani vliv tepelných mostů v ložných spárách cihel, nebo nepravidelnosti v rozích stavby, kolem překladů, uložení stropů, střešních konstrukcí nebo jiných typických tepelných vazeb, které jinak dokáží velmi zásadně snížit ideální hodnoty naměřené na běžném čtverečním metru konstrukce.

Tepelná izolace

Porovnání tepelného odporu při stejných tloušťkách konstrukce KMB SENDWIX

d (mm)320360380400420440460485
KMB SENDWIX M2,83,33,84,34,85,3
Pálený blok2,32,534,2
Plynosilikát2,22,782,78


Přednosti tepelně izolačních systémů KMB SENDWIX

- stavebně fyzikální předností je posun rosného bodu směrem k vnějšímu líci zdiva
- zlepšení tepelné pohody uvnitř objektu
- zdivo zůstává suché, nepromrzá, nemusí se přetápět interiér

Přednosti
Průběh teplot v neizolované a izolované stěně
pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook