Hlavní menu

Výhody - tloušťka zdiva

Nosné zdivo | Tepelná izolace | Tloušťka zdiva | Akustické vlastnosti | Realizace stavby

Možnosti jednoplášťových konstrukcí jsou z tepelně technického hlediska jednoznačně omezeny tloušťkou konstrukce. Pro dosažení svých maximálních tepelně technických hodnot musí být tloušťka stěny cca 500 mm. Další zvyšování by znamenalo tloušťku stěn v jednovrstvé konstrukci ještě zvyšovat, což je z hlediska zastavené užitné plochy staveb neekonomické. Pokud bychom porovnali například zdivo z běžných pálených bloků typu -therm nebo typických plynosilikátových tvárnic s konstrukcí KMB SENDWIX, dojdeme k jednoznačnému závěru. Pro dosažení shodné úrovně tepelného odporu ve výši R=2,8 m2K/W potřebuje zdivo z pálených tepelně izolačních bloků tloušťku přibližně 500 mm, plynosilikátová vystačí s tloušťkou 400 mm a konstrukce KMB SENDWIX splní stejné parametry již při tloušťce 360 mm. S narůstajícím tepelným odporem se rozdíly ještě výrazně umocní a v jednovrstvých variantách dosáhnou tloušťky brzy nesmyslných hodnot. Popsané rozdíly mají vliv nejen na estetiku celé stavby, ale výrazně se promítnou i do ekonomiky stavby.

Tloušťka zdivaÚspora zastavěné plochy nebo zvýšení užitné plochy

Tepelná izolace
KMB SENDWIX P (M)
Tloušťka zdiva

R = 2,8 m2.K.W-1
Tl. vnější stěny - 380 mm
Tl. vnitřní nosné stěny - 240 mm

Při zastavěné ploše 148 m2
Užitná plocha 119,3 m2
Úspora 6,7 m2/NP
Tepelná izolace
CIHELNÝ TERMOBLOK
Tloušťka zdiva

R = 2,5 m2.K.W-1
Tl. vnější stěny - 470 mm
Tl. vnitřní nosné stěny - 300 mm

Při zastavěné ploše 148 m2
Užitná plocha 112,6 m2pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook