Hlavní menu

1.18 SENDWIX 14DF-LP

1.18
  SENDWIX 14DF-LP 3D
 


1.18

1.18
Technické údaje:
Rozměry lך×v (mm) 498×200×248
Třída objemové hmotnosti 2
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks) 46
Nasákavost (%) 10 - 18
Radioaktivita (-) 0,18
Barva bílá
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks) 24
Hmotnost palety průměrná inf. (kg) 1124
Pro zdění na lepidlo PROFIMIX ZM 921
 
Zdivo:
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) 200
Spotřeba kvádrů (ks/m2) 8
Spotřeba kvádrů (ks/m3) 40
Spotřeba lepidla (kg/m2) 3,5
Spotřeba lepidla (kg/m3) 17,5
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m2) 405
Směrná pracnost zdiva (Nh/m2) 0,41
Třída reakce na oheň A1
Požární odolnost REI 240
Laboratorní hodnota vzduchové
neprůzvučnosti (dB)
54
 
Statické údaje:
Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2)25
Skupina zdicích prvků1
Děrování (%)0,7
Zdivo na tenkovrstvou maltuPevnost zdiva charakteristická (N/mm2)Pevnost zdiva návrhová (N/mm2)Sečnový modul pružnosti (N/mm2)
M 5 12,34 6,17 12341
M 10 12,34 6,17 12341
 
Tepelnětechnické údaje:
Tepelná vodivost λ 10.dry (W/(m.K))0,98
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))1
Faktor difuzního odporu µ(-)5/25
Součinitel prostupu tepla U (W/(m2/K))(viz tabulka)
Tepelný odpor R ((m2K)/W)(viz tabulka)
 


SENDWIX PTypové označení *Tl. tepel. izolace (mm)Celková tl.stěny (mm)U W/(m2K)R (m2K)/W
P 2012 120 340 0,3 3,3
P 2014 140 360 0,25 3,79
P 2016 160 380 0,22 4,29
P 2018 180 400 0,2 4,79
P 2020 200 420 0,18 5,29
P 2022 220 440 0,16 5,95
P 2024 240 460 0,15 6,41
P 2026 260 480 0,14 6,99
P 2028 280 500 0,13 7,49
P 2030 300 520 0,13 7,95
* Legenda typového označení: P - zateplení polystyrénem, 20 - tloušťka zdiva, 12 - tloušťka tepelné izolace

SENDWIX MTypové označení *Tl. tepel. izolace (mm)Celková tl.stěny (mm)U W/(m2K)R (m2K)/W
M 2012 120 350 0,3 3,3
M 2014 140 370 0,25 3,78
M 2016 160 390 0,22 4,28
M 2018 180 410 0,2 4,78
M 2020 200 430 0,18 5,28
M 2022 220 450 0,16 6,04
M 2024 240 470 0,14 6,54
M 2025 250 490 0,14 7,01
M 2030 300 530 0,12 8,21
* Legenda typového označení: M - zateplení minerální izolací, 20 - tloušťka zdiva, 12 - tloušťka tepelné izolace


SENDWIX LTypové označení *Tl. tepel. izolace (mm)Celková tl.stěny (mm)U W/(m2K)R (m2K)/W
L 2012 120 485 0,28 3,51
L 2014 140 505 0,25 4,01
L 2016 160 525 0,22 4,51
L 2018 180 545 0,2 5,01
L 2020 200 565 0,18 5,51
L 2022 220 585 0,17 6,01
L 2024 240 605 0,15 6,51
L 2026 260 625 0,14 7,01
L 2028 280 645 0,13 7,51
L 2030 300 665 0,12 8,01
* Legenda typového označení: L - zateplení minerální izolací s lícovou přizdívkou, 20 - tloušťka zdiva, 12 - tloušťka tepelné izolace

Ke stažení:  Technický list 14DF-LP pdf


Vnější a vnitřní nosné zdivo


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook