Hlavní menu

SENDWIX překlad 2DF

3.1
  SENDWIX překlad 2DF
 
 

Použití:

Vápenopískový překlad 2DF se používá jako nosný překlad k překlenutí stavebních otvorů ve zděných stěnových konstrukcích systému SENDWIX.
Vyrábí se v délkách 1000–3000 mm v modulu po 250 mm.

Popis:

 • ruční manipulace
 • minimální spotřeba oceli – nízká cena překladu
 • rozměry v modulovém systému
 • snadné navrhování a montáž

Technické údaje

 • vápenopísková U tvarovka 2DF-U, délka 125 mm
 • beton C 25/30
 • ocel B 500 A/B 500 B
 • výpočet dle ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2
 • rozměry 1000–3000×115×240 mm
 • hmotnost cca 49 kg/m
 • reakce na oheň A1 – nehořlavé
 • požární odolnost dle ČSN EN 13501-2
  počet kusů tvořící překlad 1 R 60
  počet kusů tvořící překlad 2 R 120
 • součinitel tepelné vodivosti λequ = 0,78 W/m.K

Montážní postup:

SENDWIX překlad 2DF je plně nosný železobetonový prefabrikát s vápenopískovými tvarovkami 2DF-U, navržený podle ČSN EN 1992-1-1:2006 Eurokód 2.
Koordinační rozměr uložení překladu je v závislosti na délce překladu 150 až 250 mm. Překlad je nutno osazovat do maltového lože tloušťky cca 12 mm z cementové malty min. M 5.

Balení:

Překlady délky 1000, 1250 mm se expedují na vratných paletách 1200×800 mm.
Ostatní překlady jsou expedovány volně na nevratných dřevěných prokladech 60×60×1000 mm.
 


Statická tabulka

Délka

(mm)
Uložení
min.
(mm)
Světlost
max.
(mm)
Dolní
výztuž
(mm)
Ast
(mm2)
Třmínky

(mm)
Horní
výztuž
(mm)
MRd

(kNm)
VRd

(kN)
qk,adm

(kN/m)
qd,adm

(kN/m)
qk

(kN/m)
qd

(kN/m)
1000150700628451,9220,0414,1419,7514,720,51
1250150950850453,219,9114,3320,0114,8920,77
150015012001079454,6619,7913,919,4214,4620,18
175015014501079454,6619,799,7613,6410,3214,4
2000150170012113556,1430,739,6213,4410,1814,2
2250200185012113556,1430,737,7410,828,311,58
2500200210012113556,1430,736,048,456,69,21
2750250225014154556,430,545,277,375,838,13
3000250250014154556,430,544,265,974,826,73
MRd - návrhová únosnost na ohybový moment   /   VRd - návrhová únosnost ve smyku   /   Ast - plocha podélné tažené výztuže   /   qk,adm - charakteristická hodnota zatížení bez vlastní tíhy překladu   /   qd,adm - návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy překladu   /   qk - charakteristická hodnota zatížení   /   qd - návrhová hodnota zatížení


Ke stažení:  Technický list 2DF pdf


Překlady


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook