Hlavní menu

SENDWIX překlad 6DF

3.19
  SENDWIX překlad 6DF
 
 

Použití:

Vápenopískový překlad 6DF se používá jako nosný překlad k překlenutí stavebních otvorů ve zděných stěnových konstrukcích systému SENDWIX.
Vyrábí se v délkách 1000–3000 mm v modulu po 250 mm.

Popis:

 • minimální spotřeba oceli – nízká cena překladu
 • rozměry v modulovém systému
 • snadné navrhování a montáž

Technické údaje

 • vápenopísková U tvarovka 6DF-U, délka 250 mm
 • beton C 25/30
 • ocel B 500 A/B 500 B
 • výpočet dle ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2
 • rozměry 1000–3000×175×240 mm
 • hmotnost cca 79 kg/m
 • reakce na oheň A1 – nehořlavé
 • požární odolnost dle ČSN EN 13501-2
  počet kusů tvořící překlad 1 R 90
 • součinitel tepelné vodivosti λequ = 0,78 W/m.K

Montážní postup:

SENDWIX překlad 6DF je plně nosný železobetonový prefabrikát s vápenopískovými tvarovkami 6DF-U, navržený podle ČSN EN 1992-1-1:2006 Eurokód 2.
Koordinační rozměr uložení překladu je v závislosti na délce překladu 150 až 250 mm. Překlad je nutno osazovat do maltového lože tloušťky cca 12 mm z cementové malty min. M 5.

Balení:

Překlady délky 1000, 1250 mm se expedují na vratných paletách 1200×800 mm.
Ostatní překlady jsou expedovány volně na nevratných dřevěných prokladech 60×60×1000 mm.
 


Statická tabulka

Délka

(mm)
Uložení
min.
(mm)
Světlost
max.
(mm)
Dolní
výztuž
(mm)
Ast
(mm2)
Třmínky

(mm)
Horní
výztuž
(mm)
MRd

(kNm)
VRd

(kN)
qk,adm

(kN/m)
qd,adm

(kN/m)
qk

(kN/m)
qd

(kN/m)
10001507002×657453,5118,4426,3436,7927,2237,97
12501509502×8101455,9518,3226,8237,4627,738,64
150015012002×10157458,7418,1926,2136,627,0937,78
175015014502×10157458,7418,1918,4525,7819,3326,96
200015017002×122265511,6128,2418,3725,6719,2526,85
225020018502×122265511,6128,2414,8220,7115,6921,89
250020021002×122265511,6128,2411,616,2312,4817,41
275025022502×143085512,8328,0410,815,111,6816,29
300025025002×143085512,8328,048,7812,299,6613,47
MRd - návrhová únosnost na ohybový moment   /   VRd - návrhová únosnost ve smyku   /   Ast - plocha podélné tažené výztuže   /   qk,adm - charakteristická hodnota zatížení bez vlastní tíhy překladu   /   qd,adm - návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy překladu   /   qk - charakteristická hodnota zatížení   /   qd - návrhová hodnota zatížení


Ke stažení:  Technický list 6DF pdf


Překlady


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook