Hlavní menu

SENDWIX překlad 5DF

3.19
  SENDWIX překlad 5DF
 
 

Použití:

Vápenopískový překlad 5DF se používá jako nosný překlad k překlenutí stavebních otvorů ve zděných stěnových konstrukcích systému SENDWIX.
Vyrábí se v délkách 1000–3000 mm v modulu po 250 mm.

Popis:

 • minimální spotřeba oceli – nízká cena překladu
 • rozměry v modulovém systému
 • snadné navrhování a montáž

Technické údaje

 • vápenopísková U tvarovka 5DF-U, délka 250 mm
 • beton C 25/30
 • ocel B 500 A/B 500 B
 • výpočet dle ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2
 • rozměry 1000–3000×150×240 mm
 • hmotnost cca 78 kg/m
 • reakce na oheň A1 – nehořlavé
 • požární odolnost dle ČSN EN 13501-2
  počet kusů tvořící překlad 1 R 90
  počet kusů tvořící překlad 2 R 120
 • součinitel tepelné vodivosti λequ = 0,78 W/m.K

Montážní postup:

SENDWIX překlad 5DF je plně nosný železobetonový prefabrikát s vápenopískovými tvarovkami 5DF-U, navržený podle ČSN EN 1992-1-1:2006 Eurokód 2.
Koordinační rozměr uložení překladu je v závislosti na délce překladu 150 až 250 mm. Překlad je nutno osazovat do maltového lože tloušťky cca 12 mm z cementové malty min. M 5.

Balení:

Překlady délky 1000, 1250 mm se expedují na vratných paletách 1200×800 mm.
Ostatní překlady jsou expedovány volně na nevratných dřevěných prokladech 60×60×1000 mm.
 


Statická tabulka

Délka

(mm)
Uložení
min.
(mm)
Světlost
max.
(mm)
Dolní
výztuž
(mm)
Ast
(mm2)
Třmínky

(mm)
Horní
výztuž
(mm)
MRd

(kNm)
VRd

(kN)
qk,adm

(kN/m)
qd,adm

(kN/m)
qk

(kN/m)
qd

(kN/m)
10001507002×65745 3,5118,6926,4736,9727,2237,97
12501509502×810145 5,8818,5626,6437,2027,3938,20
150015012002×10157458,5018,4425,5935,7426,3436,74
175015014502×10157458,5018,4418,0525,2118,7926,22
200015017002×122265510,2928,6216,3122,7817,0523,79
225020018502×122265510,2928,6213,1618,3913,9019,39
250020021002×122265510,2928,6210,3114,4211,0615,42
275025022502×143085510,8228,439,1012,739,8513,74
300025025002×143085510,8228,437,4010,368,1411,36
MRd - návrhová únosnost na ohybový moment   /   VRd - návrhová únosnost ve smyku   /   Ast - plocha podélné tažené výztuže   /   qk,adm - charakteristická hodnota zatížení bez vlastní tíhy překladu   /   qd,adm - návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy překladu   /   qk - charakteristická hodnota zatížení   /   qd - návrhová hodnota zatížení


Ke stažení:  Technický list 5DF pdf


Překlady


pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook