Hlavní menu

Minijeřáb MK 300

video MK 300 | Pomocný materiál

Technické parametry:

Nosnost/vyložení:300 kg/5,00 m
 400 kg/4,00 m
 500 kg/3,00 m
 u teleskopického stožáru o 50 kg méně
Výška zdění3,75/5,25 m
Rychlost zdvihu9/1,5 m/min.
Napětí400 V/50 Hz
Hmotnost bez zátěže1000 kg
Šířka1,9 m
Výška háku4,5 m/6,0 m
Pohon pojezdu400 V/50 Hz; 0,55 kW
Břemenové kleště H21pro rozteč děr 125 a 250 mm, nosnost 300 kg

Zdicí prvky SENDWIX jsou moderní zdicí materiály vyrobené s vysokou přesností, umožňující tenkovrstvé zdění, suchou převazbu svislých spár systémem pero - drážka, a jsou opratřeny kapsami pro uchopení. Kvádry je tak možno lépe uchopit a jednodušeji s nimi manipulovat.

Tím je zaručeno, že se pracovník nebude příliš fyzicky namáhat. Dalším krokem ve směru k humanizaci a racionalizaci staveništní práce a zvýšení produktivity práce je zdění pomocí minijeřábu MK 300, a to zvláště při zdění velkých formátů SENDWIX 12DF, 14DF a 16DF.

Minijeřáb MK 300 je určen k mechanickému přenášení a usazování i několika zdicích prvků SENDWIX současně.

Minijeřáb má elektrický pohon rychlého a jemného zdvihu, ruční pojezd s brzdou kol a vřetenový zdvihací mechanismus na vzpřímení a složení stožáru a výložníku. Ovládání je možné zasunout do držáku u háku břemene, a tak přímo zdicí prvky osazovat do zdiva. Protizávaží 870 kg se při převozu a nakládce může odejmout.Zdění s minijeřábem MK 300

Zdění s minijeřábem

Pomocí břemenových kleští H21 lze formáty SENDWIX manipulovat přímo z palety. Abychom dosáhli optimálních časů zdění, je třeba při manipulaci dbát na to, aby palety kvádrů byly na místě zpracování na základové desce, příp. na stropě, uspořádány tak, aby mezi nimi nevznikly mezery. Pak je zajištěna vysoká produktivita práce. Pokud jsou palety kvádrů položeny na stropě, je nutné vzít v úvahu jejich hmotnost a zajistit podepření stropu. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit až 1 m dlouhou řadu kvádrů a položit je, tzn. 0,25 m2 plochy zdi se vyzdí dvěma kroky. Při dosažení vysokého výkonu zdění se podstatně sníží tělesné zatížení pracovníka.

Jedna pracovní skupina tvořená dvěma muži pracuje vždy s jedním minijeřábem. Jeden pracovník nanáší lepidlo pomocí přesné lžíce, pokládá kvádry a vyrovnává je. Díky systému pero - drážka na svislých plochách se dosáhne rovného povrchu zdi. Druhý muž obsluhuje minijeřáb a stará se o přísun materiálu. Důležitá je však dobře naplánovaná příprava práce.

První vrstva se zdí zdicí maltou a důležité je její přesné položení. První vrstva je totiž současně i vyrovnávací vrstvou k vyrovnání výšek a je nezbytná pro vytvoření rovinné úrovně v podélném i příčném směru.Manipulace s břemenovými kleštěmi H21


2× SENDWIX 8DF (4DF)                   1× SENDWIX 16DF                                 2× SENDWIX 16DF


Pracovní připravenost pro zdění s minijeřábem MK 300pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook